Σχεδιάζοντας έναν χώρο εστίασης.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, τείνει να ελαχιστοποιήσει το χρόνο παραμονής στην κατοικία. Άμεση συνέπεια είναι η αύξηση της δημιουργίας χώρων δημόσιου χαρακτήρα που φιλοξενούν το άτομο κατά τη διάρκεια της ημέρας με στόχο να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του. Ο σχεδιασμός ενός κοινόχρηστου χώρου αποσκοπεί στη δημιουργία μιας εμπειρίας που θα την κάνει ξεχωριστή και θα παρατείνει την παραμονή του χρήστη. Η εστίαση αποτελεί ένα τομέα που εξυπηρετεί πρωτίστως την ανάγκη της σίτισης του ατόμου, προσφέροντας συγχρόνως ένα τόπο κοινωνικοποίησης και συναναστροφής. Η τάση της εποχής για ανάδειξη της γαστρονομικής τέχνης έχει δημιουργήσει αυξημένη ζήτηση για χώρους με ιδιαίτερη ταυτότητα, που πλαισιώνουν οπτικά τις γαστρονομικές προτάσεις. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία που υποστηρίζει ότι ένα έδεσμα οφείλει να ικανοποιεί τη γεύση, την όσφρηση, την αφή και την όραση, ο σύγχρονος σχεδιασμός χώρων εστίασης επιτάσσει τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας που θα ικανοποιήσει όλες τις αισθήσεις.

συνέχεια στο άρθρο….